Gegevensbeschermingsverklaring - ProLease

Gegevensbeschermingsverklaring

ProLease B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Contactgegevens:
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 A - Box 16
9000 GENT
www.prolease.be

Bij het vastleggen van persoonsgegevens zal ProLease zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Persoons- en andere gegevens worden wel verstrekt aan justitie, in geval van een misdrijf of overtreding, of bij een incasso van vorderingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ProLease verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactinformatie: inclusief persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen, geslacht en mogelijk de gegevens van uw partner (in het geval van privélease, financiering en verzekering).
 • Identificerende informatie: waaronder geboortedatum, klantnummer, rijbewijsinformatie, identiteitskaart/paspoortnummer en initiële inloggegevens.
 • Financiële details (bij lease, financiering en verzekering): inkomsten, uitgaven, loonstroken, vaste lasten en bankafschriften.
 • Voertuiginformatie: zoals kenteken, chassisnummer, merk, model, onderhoudsgeschiedenis, eigendomsgeschiedenis en andere relevante details met betrekking tot de desbetreffende overeenkomst.
 • Personeelsinformatie: indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, kunnen we gegevens verwerken met betrekking tot de functie/het dienstverband van de bestuurder.
 • Gebruiks- en verbruiksgegevens: inclusief transactiegegevens, schademeldingen, ritgegevens, boetes/retributies, IP-adres, communicatievoorkeuren en instellingen, surfgedrag, cookies, klanttevredenheidsinformatie, notities en e-mails met betrekking tot klachten/contactmomenten.

Voor financiële doeleinden wordt een combinatie van deze gegevens gebruikt, waaronder debiteurennummer, debiteurennaam (in combinatie met openstaande posten), NAW-gegevens, overige contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres, kenteken, contractnummer, naam van de verhuurder en huurder, merk, type, en informatie over de leaseperiode en boekwaarde.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ProLease verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het op persoon gerichte productinformatie te kunnen geven;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het kunnen uitvoeren van activiteiten om de klantrelatie te beheren;
 • ProLease verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen middels een schriftelijk verzoek aan privacy@prolease.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

ProLease neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een medewerker van ProLease) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ProLease bewaart uw persoonsgegevens gedurende de tijd die vereist is om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, of gedurende een andere periode die in lijn is met onze operationele vereisten. Dit omvat het adequaat beheren van uw account, het faciliteren van een effectieve klantrelatie en het reageren op en beantwoorden van juridische claims of verzoeken van regelgevende instanties.

Uw persoonsgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, digitale machtiging en een kopie van uw identiteitsbewijs, worden bewaard gedurende de periode waarin u een leasecontract bij ons hebt en/of gebruikt maakt van een of meerdere diensten.

ProLease bewaart de persoonsgegevens die zijn verzameld, afhankelijk van het soort persoonsgegeven, 3 maanden na de eindafrekening, 7 jaar na de eindafrekening (voor persoonsgegevens die wegens fiscale redenen bewaard moeten blijven) of 6 maanden nadat de persoonsgegevens zijn verzameld. Als de gegevens nodig zijn voor het voeren van een juridische procedure, kunnen wij de betreffende persoonsgegevens zolang voor dat doel bewaren.

Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van specifieke persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres voor het verzenden van een nieuwsbrief, zullen wij deze persoonsgegevens bewaren totdat u uw toestemming intrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

ProLease verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ProLease blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ProLease gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ProLease gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ProLease en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@prolease.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u verzoeken een afgeschermde kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen (alleen wanneer we dit niet op een andere manier hebben kunnen vaststellen). Met afgeschermd wordt bedoeld het afschermen/onleesbaar maken van de pasfoto en het identiteitskaartnummer.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ProLease neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@prolease.nl.

Wijzigingen

Indien nodig zal deze privacyverklaring aangepast worden. In deze privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

 • Versie 1.0 - 20231205