Privacyverklaring - TopSportLease

ProLease B.V., h.o.d.n. TopSportLease, gevestigd aan Europalaan 30, 5232 BC te 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Europalaan 30
5232 BC ’s-Hertogenbosch
T. 073 6487029
www.topsportlease.nl

Bij het vastleggen van persoonsgegevens zal TopSportLease zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Persoons- en andere gegevens worden wel verstrekt aan justitie, in geval van een misdrijf of overtreding, of bij een incasso van vorderingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TopSportLease verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TopSportLease verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid in geval van schadegevallen met letsel bij een door TopSportLease verzekerd voertuig;
 • Kredietwaardigheidscheck bij Private Lease. Bij TopSportLease is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar EDR creditservices, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken;
 • Burgerservicenummer (BSN) bij Private Lease.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TopSportLease verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het op persoon gerichte productinformatie te kunnen geven;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het kunnen uitvoeren van activiteiten om de klantrelatie te beheren;
 • TopSportLease verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen middels een schriftelijk verzoek aan privacy@prolease.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

TopSportLease neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TopSportLease) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TopSportLease bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

TopSportLease verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TopSportLease blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TopSportLease gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. TopSportLease gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TopSportLease en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@prolease.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TopSportLease wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TopSportLease neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@prolease.nl.