Sponsoring - ProLease

Sponsoring

Wij zorgen voor onze mensen, ons bedrijf en de wereld om ons heen. Sponsoring is een belangrijke pijler van onze bedrijfsvoering. Hiermee willen wij een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving en langdurige relaties aan gaan met onze klanten, relaties, leveranciers en medewerkers. Op die manier tonen wij betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Sponsoring moet in lijn staan met de kernwaarden van ProLease: KENNIS, SCHAKELEN, ANDERS, KLANTGERICHT en ENERGIEK. Uitgangspunt van ons sponsorbeleid is daarnaast dat deze een positieve bijdrage levert aan de reputatie van ProLease.

Doelstellingen

Met behulp van sponsoring willen wij bijdragen aan de volgende doelstellingen:

  • Maatschappelijk en sociaal betrokken zijn;
  • In contact treden met onze (potentiële) doelgroep;
  • Vergroten van onze naamsbekendheid.

Pijlers

Wij hebben de volgende 3 sponsorgebieden gedefinieerd waarop wij onze huidige en nieuwe activiteiten en aanvragen op baseren:

Sport

Binnen ProLease wordt voortdurend gewerkt aan het ontwikkelen van talenten. Voor ambitieuze mensen bieden wij veel mogelijkheden en goede omstandigheden om door training verder te groeien en zich te ontplooien. Het leven van een topsporter draait om doorzettingsvermogen, discipline en prestaties leveren. Wij herkennen ons in de mentaliteit van (top)sporters. Daarom sluit sport uitstekend bij onze ambitie aan en willen wij door sponsoring sporters graag in de gelegenheid stellen om de beste prestaties neer te zetten en hun talenten optimaal te benutten.

Cultuur

Cultuur verrijkt en verbindt mensen uit alle lagen van de samenleving. Door middel van sponsoring van verschillende culturele activiteiten en evenementen tonen wij onze maatschappelijke betrokkenheid in de hedendaagse multiculturele samenleving.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Voor ProLease bestaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook uit iets terug doen richting de samenleving waar wij, ook als bedrijf, onderdeel van uitmaken. Voor ons betekent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat wij een brede maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit doen wij door maatschappelijk en sociaal betrokken met ieder individu en zorgvuldig omgaan met het milieu.

Sponsorverzoek

Voor sponsoraanvragen hanteren wij de volgende criteria en procedure:

  • de sponsoring moet verbonden zijn met minimaal een van de hierboven beschreven 3 sponsorgebieden waarop ProLease zich richt;
  • de sponsoring moet in lijn zijn met de kernwaarden van ProLease;
  • er moet voldoende tijd zitten tussen het moment van aanvraag en de activiteit (minimaal 12 weken van te voren);
  • in de sponsoraanvraag dient duidelijk worden aangegeven wat de te leveren prestaties en verwachtingen zijn van beide partijen;
  • ProLease sponsort geen organisaties die op enige wijze discrimineren op grond van sexe, geloofsovertuiging of politieke overtuiging.

ProLease ontvangt met grote regelmaat verzoeken tot sponsoring. Dit betekent dat wij alle aanvragen -hoe goed de doelstellingen en beweegredenen ook zijn- kritisch bekijken alvorens wij tot eventuele sponsoring over zullen gaan.

Indien u na het lezen van de bovenstaande criteria van mening bent in aanmerking te komen voor sponsoring, verzoeken wij u vriendelijk uw sponsoraanvraag via onderstaande formulier volledig in te vullen en te versturen.

De afdeling Marketing registreert en beoordeelt de sponsoraanvragen. Aanvragen die na de eerste beoordeling niet aan de criteria voldoen, ontvangen zo spoedig mogelijk een afwijzing. De aanvragen die voldoen aan de criteria worden door de Manager Marketing voorgedragen aan de directie van ProLease, die binnen 1 week uitsluitsel zal geven. Na een positief oordeel van de directie, zal de Manager Marketing contact opnemen met de aanvrager om de verdere stappen te bespreken.